ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2015 Oct 09

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2015

މި އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު 10 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ރ.ދުވާފަރު ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ރ.ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނިމިއްޖެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

މާލޭގައި ބެޑްމިންޓަން ލެވެލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މާލޭގައި 05 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 20 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބެޑްމިންޓަންގެ ދާއިރާއިން އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

އއ.މަތިވެރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު ރޭ ހުޅުވައިފި.

މަތިވެރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަނޑު ހުޅުވައި ދެއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދުއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2015 ސާރފިން އެންޑް ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތުގައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިތްޔާތު

ދެވަނަ އަހަރީ މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2015 ސާރފިން އެންޑް ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިތްޔާތު 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަަ ދުވަހުގެ ހަވީރުވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސަރުކާރުން އެޅި 30 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

30 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައިދެއްވައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯ ޔަގީން

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވައިދެއްވާ ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

1 ހަފްތާ ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ ބިލް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ ބިލް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި.

1 މަސް ކުރިން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ "ސިވިލްސާވިސް ބެޑްމިންޓަން" މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ޓީމު ހޯދައިފި.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ "ސިވިލްސާވިސްބެޑްމިންޓަން" މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ޓީމުހޯދައިފިއެެވެ. 

1 މަސް ކުރިން