• އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ތީމް ލަވަ ލޯންޗުކޮށް ރަސްމީ ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި

  އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ތީމް ލަވަ ލޯންޗުކޮށް ރަސްމީ ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި

  އާދީއްތަ, 20 އޭޕްރިލް 2014 11:44
 • އޭއެްފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

  އޭއެްފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

  ހޮނިހިރު, 19 އޭޕްރިލް 2014 18:18
 • ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 19 ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 19 ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  ބުރާސްފަތި, 17 އޭޕްރިލް 2014 18:12
 • އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  އާދީއްތަ, 30 މާޗް 2014 16:55
 • ޤަޢުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗް ޑްރާގޯ މަމިޗް އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ޤަޢުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗް ޑްރާގޯ މަމިޗް އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ބުދަ, 26 މާޗް 2014 12:13
Maldives Map

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާރ އިން