• އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  އާދީއްތަ, 30 މާޗް 2014 16:55
 • ޤަޢުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗް ޑްރާގޯ މަމިޗް އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ޤަޢުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗް ޑްރާގޯ މަމިޗް އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ބުދަ, 26 މާޗް 2014 12:13
 • މާރޗް މަހުގެ ޖޮބް ފެއަރ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވައިފި

  މާރޗް މަހުގެ ޖޮބް ފެއަރ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވައިފި

  އަންގާރަ, 18 މާޗް 2014 16:46
 • ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ފަސް ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

  ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ފަސް ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ބީލަ...

  ހޯމަ, 17 މާޗް 2014 16:32
 • ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ މަހަކު ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

  ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ މަހަކު ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

  ބުދަ, 12 މާޗް 2014 17:01
Maldives Map

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާރ އިން